Terma & Syarat

TERMA & SYARAT PERJALANAN.

Syarat Tempahan Rombongan Memborong.

Pelanggan dianggap telah membaca, memahami dan menerima syarat-
syarat berikut:

Deposit dan Pembayaran

1) Kursus Borong China.
Untuk bayaran Kursus borong, bayaran Deposit sebanyak RM 100
sahaja bagi setiap orang dikehendaki semasa tempahan. Deposit
ini membentuk sebahagian daripada bayaran akhir anda. Dan baki
bayaran perlulah di buat sepenuhnya semasa kehadiran tuan/puan
pada hari kursus dijalankan.

2) Trip Borong China
Untuk bayaran trip borong, bayaran Deposit sebanyak RM 1000 sahaja
setiap orang dikehendaki semasa tempahan. Deposit ini membentuk
sebahagian daripada bayaran akhir anda. Dan baki bayaran perlulah
di buat sepenuhnya selewat-lewatnya satu minggu dari tarikh berlepas.
Kegagalan untuk mematuhi ini boleh mengakibatkan pembatalan
tempahan dan pelucutan deposit anda secara automatik.

Kaedah Pembayaran

Kaedah bayaran yang diterima adalah:
1)kad kredit.
2)bayaran tunai.
3)deposit tunai.
4) ”online transfer”.(maybank2u,CIMB clicks,dan lain2…)
5)cek.

Matawang diterima adalah Ringgit Malaysia sahaja.

Semua caj bagi pemindahan telegrafik atau kaedah lain yang perlu
ditanggung oleh pelanggan.

Untuk pembayaran kad kredit dibuat secara online, pihak syarikat
berhak memerlukan Surat Kebenaran untuk mengesahkan penggunaan
sah kad.

Apa jua kaedah pembayaran, dana mesti telah dibersihkan dalam
akaun pihak syarikat mengikut tarikh akhir pembayaran.

Polisi pembayaran balik

Yuran pembatalan,penangguhan dan Polisi Tidak Hadir.

Sekiranya berlaku sebarang pembatalan, yuran berikut akan dikenakan:

• Pembatalan dalam tempoh masa 24 jam selepas pembayaran
deposit, 100% wang deposit akan dipulangkan.
• Pembatalan selepas tempoh 24 jam, wang deposit TIDAK akan
dipulangkan.

Turun naik pertukaran mata wang, caj bank, dan lain-lain akan
ditolak daripada bayaran balik yang dibuat, dan kad kredit 5% yuran
pemprosesan akan ditolak untuk pembayaran balik yang dibuat kepada
kad kredit pelanggan. Tiada pengecualian kepada polisi pembatalan
hendaklah diberikan.

Permohonan penangguhan tarikh kursus borong China akan
dipertimbangkan,namun mungkin memerlukan pertambahan kos
bergantung kepada beberapa faktor.

Sekiranya pihak tuan/puan gagal menghadirkan diri pada tarikh dan
waktu berlepas, pihak syarikat TIDAK akan memulangkan bayaran yang
telah dibuat.

Pembatalan rombongan borong

Anzac Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan rombongan
memborong sebelum berlepas untuk apa-apa sebab sekalipun.

Bayaran Balik Perkhidmatan yang tidak digunakan

Tiada pengembalian wang, sama ada sebahagian atau sepenuhnya,
akan dibuat untuk tiket penerbangan yang tidak digunakan,
pengangkutan darat, makanan, penginapan, kereta sewa, perkhidmatan
yang dipandu oleh pemandu atau rombongan memborong yang tidak
diambil.

Harga rombongan memborong.

Harga adalah tertakluk kepada semakan tanpa notis sekiranya
keadaan yang tidak diduga seperti turun naik mata wang, peningkatan
dalam kadar hotel, cukai tempatan, dan lain-lain. Harga rombongan
memborong tidak termasuk penginapan sebelum-/selepas-rombongan
memborong, dobi, perkhidmatan bilik, makanan yang tidak ditentukan
atau lawatan, minuman, caj perkhidmatan, tip, dan semua perkara lain
yang bersifat peribadi.

Harga rombongan memborong berdasarkan tambang semasa, harga
perkhidmatan, cukai yang terpakai pada masa cetak dan sebutharga
kerajaan dan tertakluk kepada perubahan dengan atau tanpa notis
terlebih dahulu.

Tambang Anak

Terbahagi kepada 2 kumpulan :

1) Kanak-kanak berumur bawah 2 tahun : RM500
2) Kanak-kanak berumur 2 tahun dan ke atas : RM 1800.

Tambang kanak-kanak adalah berdasarkan berkongsi bilik dengan dua
orang dewasa. Akan ada kos tambahan untuk kanak-kanak berkongsi
bilik dengan seorang dewasa.

Pentadbiran / Pindaan Bayaran

Yuran pentadbiran sebanyak RM 200 (atau setara) akan dikenakan
bagi apa-apa pindaan selepas dokumen diproses, dan RM 100 selepas
tempahan telah diambil tindakan.

Jadual Perubahan

Jadual penerbangan dan keadaan tempatan boleh menjejaskan
penginapan dan jadual perjalanan. Sekiranya ini berlaku, Syarikat
akan berusaha untuk menggantikan susunan yang sesuai sama
nilainya. Jika boleh, apa-apa perubahan akan diumumkan sebelum
berlepas. Jika kita mendapati ia perlu untuk menukar penginapan atau
sebahagian daripada jadual anda selepas rombongan memborong

anda telah bermula, kita akan berusaha untuk mengekalkan ‘standard’
keseluruhan perkiraan rombongan memborong. Walau bagaimanapun,
Syarikat berhak untuk membuat perubahan kecil pada bila-bila masa
tanpa sebarang pampasan. Tiada pampasan akan dibuat akibat ‘force
majeure’ (keadaan yang tidak diduga di luar kawalan manusia,
contohnya perang, mogok awam, gempa bumi, banjir).

Hak untuk menolak

Syarikat berhak untuk membatalkan atau menarik balik apa-apa jadual
perjalanan atau tempahan yang dibuat untuk pelanggan. Syarikat
juga mempunyai hak untuk menolak penerimaan atau mengekalkan
mana-mana orang sebagai ahli rombongan memborong itu jika
ternyata bahawa orang itu mungkin membahayakan kesihatan atau
keselamatan, atau menjejaskan keselesaan dan keseronokan orang
lain dalam rombongan memborong itu.

Syarikat juga berhak untuk membatalkan sebarang tempahan jika, atas
apa jua sebab, mana-mana pembawa, hotel atau kontraktor enggan
untuk membenarkan orang yang berkenaan untuk mengambil bahagian
dalam lawatan itu. Dalam mana-mana peristiwa yang disebut di atas,
liabiliti tunggal Syarikat hendaklah terhad kepada pembayaran balik
apa-apa wang yang dibayar, ditolak amaun perkhidmatan yang telah
digunakan campur yuran pentadbiran.

Pengangkutan

Para peserta rombongan hendaklah mematuhi jadual perjalanan yang
ditetapkan oleh pihak syarikat. Sesiapa yang gagal berada di tempat
dan masa yang ditetapkan,akan membawa kepada kelewatan dan
kelancaran jadual rombongan memborong. Jadi pihak syarikat berhak
untuk mengambil sebarang tindakan bagi memastikan keselesaan para
peserta yang lain.

Dokumen Perjalanan.

Ia adalah tanggungjawab penumpang untuk memastikan bahawa
pasport / antarabangsa mempunyai kesahihan sekurang-kurangnya
6 bulan dari tarikh berlepas. Visa diperlukan. Caj pembatalan
permohonan bagi sebarang pembatalan disebabkan oleh bukan
kelulusan visa atau apa-apa sebab lain seperti yang dinyatakan di atas.

Syarikat akan membantu anda untuk mendapatkan visa yang
diperlukan. Caj perkhidmatan dan yuran visa akan ditanggung oleh
penumpang dan ini sudah termasuk dalam harga pakej. Syarikat tidak
menjamin kelulusan permohonan visa. Jika kerana apa-apa sebab,
permohonan untuk visa atau permit keluar ditolak, peserta rombongan
memborong akan dimaklumkan oleh pihak syarikat.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa perbelanjaan,
pembayaran balik atau pembayaran balik apa-apa harga rombongan
memborong, jika kemasukan peserta rombongan ke negara China
ditolak atas apa jua alasan, termasuk kekurangan visa yang diperlukan.

Insurans Perjalanan.

Kami amat mengesyorkan bahawa anda membeli polisi insurans
perjalanan peribadi sebelum memulakan rombongan memborong anda.
Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau
kerosakan akibat daripada pembatalan rombongan, bagasi peribadi,
kemalangan diri, kecederaan atau penyakit.

Makanan.

Makanan akan disediakan sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual
perjalanan pelancongan iaitu untuk makan pagi dan makan malam
sahaja.

Penginapan Hotel.

Hotel yang disediakan oleh pihak syarikat adalah hotel tiga bintang.
Untuk orang dewasa adalah berdasarkan perkongsian berkembar atau
double. Sekiranya peserta rombongan terdiri dari pasangan suami dan
isteri,kami akan mengatur untuk pasangan tersebut menginap dalam
bilik yang sama. Jika anda ingin menduduki sebuah bilik tunggal, anda
dikehendaki untuk membayar tambahan tunggal.

Dasar daftar-masuk dan daftar-keluar hotel.

Hotel berlainan akan mempunyai mereka sendiri mendaftar masuk
dan daftar keluar dasar. Sebagai panduan umum, waktu daftar
masuk adalah biasanya jam 12 tengah hari dan ke atas dan check-
out time adalah sebelum jam 12 tengah hari. Sebarang keawalan
atau kelewatan dalam proses daftar-masuk dan daftar-keluar adalah
mengikut budi bicara hotel masing-masing. Syarikat tidak akan
bertanggungjawab untuk sebarang permintaan awal daftar-masuk dan
daftar-keluar lewat.

Tanggungjawab

Syarikat tidak akan bertanggungjawab sekiranya para peserta
rombongan memiliki barangan terlarang atau yang menyalahi undang-
undang. Sebarang kerugian dan perbelanjaan adalah tanggungjawab
penumpang. Semua dokumen perjalanan yang betul adalah
tanggungjawab penumpang.

Tiap-tiap peserta yang mengambil bahagian dalam rombongan
memborong yang dianjurkan oleh syarikat hendaklah dianggap sebagai
menjalankan risiko sendiri sekiranya mengabaikan tips-tips dan nasihat
yang diberikan oleh pihak syarikat. Peserta rombongan memborong
menerima tanggungjawab penuh bagi kerugian dan perbelanjaan
akibat kelewatan, penyakit, cuaca, mogok, peperangan, kuarantin dan
ketentuan Tuhan.

Syarikat berhak untuk mengubah mana-mana laluan, jadual dan/atau
penginapan tanpa notis terlebih dahulu kepada peserta rombongan jika
pihak syarikat fikir perlu dalam menjamin keselesaan dan memastikan
mencapai tujuan rombongan ke China ini.